CLUBAVOND

Clubavond – inloopcafé

De Boskoopse FotoClub heeft maandelijks 2 bijeenkomsten: de eerste en de derde donderdag van de maand (met een enkele uitzondering), van 19.45 uur tot ongeveer 21.30/21.45 uur, in het Oude Gemeentehuis, Raadhuisplein 1-3, 2771 EK Boskoop.

CLUBAVOND
De eerste donderdag van de maand is de zogenaamde clubavond. We verwachten dat je als lid van de Fotoclub op deze avond aanwezig bent. Kun je niet, dan word je verzocht om je per mail (boskoopsefotoclub@gmail.com of actciebfc@gmail.com) of app af te melden. Als je drie keer afwezig bent zonder je af te melden, gaan we ervan uit dat je niet langer in de club geïnteresseerd bent en maken we je plaats vrij voor nieuwe leden. (De club hanteert een maximaal aantal van 30 leden, om het gezellig te houden). Op deze avond bespreken we foto’s die de leden gemaakt hebben en aan de andere leden willen tonen. Meestal zijn dit foto’s die aan een thema gebonden zijn. De thema’s worden door de Activiteitencommissie verzonnen en ruim vooraf bekend gemaakt. Foto’s worden op de avond zelf aangeleverd op een USB-stick. Indien je de foto’s vooraf bewerkt in een bepaald programma zoals LightRoom of DarkTable verzoeken we je ook de onbewerkte versie mee te nemen. De bespreking van de foto’s is bedoeld om tips en trucs uit te wisselen, hoe de foto gemaakt is, waarom en hoe wellicht de foto (nog) te verbeteren valt. 
Dit is één van de belangrijkste activiteiten van de club, het van elkaar leren. Je mag best meer foto’s meenemen voor vertoning. Vaak hebben we meer tijd dan er foto’s zijn en dan zijn ‘reserve’-foto’s altijd welkom. Ook als dat dan foto’s zijn die niet exact bij het thema passen, maar die je om de een of andere reden graag wil vertonen voor de bespreking (omdat je er erg trots op bent, of juist zoekt naar verbetering). Wel graag de twee versies, het origineel en de bewerkte versie. Deze extra foto’s graag in een aparte map op je USB-stick, met een naam als ‘extra’ of ‘reserve’. Dan weten we dat dat extra is, maar kunnen we eerst de thema-foto’s van alle leden vertonen en bespreken. 
Verstandig is ook om op de clubavonden je fototoestel mee te nemen. Waar nodig kan gekeken worden welke instellingen op het toestel nodig zijn en waar ze zitten, om je fototoestel (nog) beter te leren kennen en je foto’s nog beter te maken. Tip: maak je foto’s altijd in ieder geval in RAW-format, dat is een foto-kwaliteit die de meest uitgebreide informatie vastlegt (vergelijk het met een negatief van een ouderwetse foto). P.S. als je niet weet hoe en wat: vraag het aan je medeclubleden, die kunnen vaak helpen. Daar is de club juist voor.

INLOOP CAFÉ
De derde donderdag van de avond is het zogenaamde Fotocafé, een niet ‘verplichte’ bijeenkomst. Er is eigenlijk een vrije inloop. Je kunt met mede clubgenoten praten over foto’s en foto’s maken en vaak organiseert de Activiteitencommissie dan ook wel een fotografiemoment. Deze activiteiten worden in een agenda gezet die indien mogelijk aan het begin van ieder kalenderjaar wordt verspreid en ook op de website van de BoskoopseFotoClub wordt gezet (BoskoopseFotoClub.com).

Naast deze twee ‘vaste’ activiteiten per maand, organiseert de Activiteitenclub ook wel eens activiteiten in het weekend, bijvoorbeeld om met geïnteresseerden ergens op locatie te gaan fotograferen. Let wel: buiten de Clubavond is deelname aan geen enkele activiteit verplicht, maar wel aan te bevelen en gezellig. Overigens: onder ‘organiseren’ verstaat de fotoclub met name: het aangeven wat we willen gaan doen op welke datum/tijdstip. Niet het compleet verzorgen van het programma, inclusief alle apparatuur en aanverwante zaken als eventueel vervoer of consumpties etc. 
Ook belangrijk: de Activiteitencommissie kan niet alles alleen verzinnen: we doen een dringend beroep op de leden aan te geven wat voor fotografieactiviteit ze graag in club verband zouden willen doen. Dat kan van alles zijn, bepaalde onderwerpen of op bepaalde lokaties fotograferen, of leren na te bewerken in programma’s etc etc. Of de suggesties uitvoerbaar zijn moet in overleg bekeken worden. Buitenactiviteiten zijn bijvoorbeeld toch wel een beetje afhankelijk van de weers- en lichtomstandigheden afhankelijk. Wat kun je het best meenemen bij de activiteiten van de club? Het is verstandig om op zowel de clubavond als voor het fotocafé in ieder geval je fototoestel mee te nemen. Zo kun je er vragen over stellen of wellicht foto’s gaan maken. En op de clubavond natuurlijk je USB-stick met foto’s. Afhankelijk van de activiteit kan het verstandig zijn soms ook een statief (als je dat hebt) mee te nemen. Zeker als we binnen fotograferen met weinig licht, of ’s avonds buiten, is een statief wel heel erg handig. Een laptop met fotobewerkingsprogramma kan heel soms handig zijn, maar dat geven we wel op tijd aan. Of je moet zelf met een specifieke vraag zitten, waarbij je laptop nodig is (bijv over dat fotobewerkingsprogramma). 
Dit was wel zo’n beetje wat we jullie tot nog toe willen vertellen.

AC – BFC

Back to top